Sûnder ferline gjin takomst .....

Op deze site vind je overzichten van de bewoners (en het verloop) hiervan gedurende de laatste 200 jaar in het dorp Wytgaard.
Het is slechts een eerste aanzet met als voornaamste bron het dorpsblad  "it Havenpypke" waar de verhuisberichten al sinds de jaren 60 in worden vermeld.
Hiernaast is er ook geput uit de vele bijdrages van Henk Nota over het grijze verleden van het dorp. Artikelen over (verdwenen) middenstand, en verhalen van oud dorpsbewoners waren hierbij erg nuttig.
Uiteraard zijn de overzichten niet compleet en bevatten ze fouten en onduidelijkheden, zeker wanneer we verder terug gaan in de tijd.
Mocht u opmerkingen en/of aanvullingen hebben dan kunt u een reactie sturen. (Onderaan deze pagina)


Ook vind je op deze site een aantal links met betrekking tot de geschiedenis van Wytgaard voor wat betreft de bewoners, een database met krantenberichtjes door de jaren heen en de digitale collectie aan “Havenpypkes” die digitaal kunnen worden doorzocht.

Nieuw is de Facebookpagina van de “Beeldbank Wytgaard”  waar (oude) foto’s bekeken en gedeeld kunnen worden.